Vivika & Otto Heino

$1,400.00

Vivika & Otto Heino
Large stoneware jar glazed.
Measures 7 1/4″ tall x 10 1/2″ in diameter